THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Binance CZ: Thị trường Crypto không cần ETFs.
Khi được hỏi ý kiến của mình về Bitcoin ETFs, CEO của Binance, Changpeng Zhao nói rằng ông “không nghĩ ETF là nhân tố quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp Crypto.”

Cập nhật: 08/02/2019

382 Lượt xem