Sàn Bibox list Kambria, mở cuộc thi giao dịch KAT

Cập nhật: 01/03/2019 214 Lượt xem
Tag:
Sàn Bibox mới list Kambria (KAT), anh em nào đang ôm KAT có thể thử tham gia event trade để nhận thưởng nhé 👌👌

Kết quả hình ảnh cho kambria
 

Thời gian tham dự

 

03/01/2019 11:00 A.M. - 03/06/2019 11:00 A.M. (GMT+8)

 

Luật chơi

 

【Gửi KAT vào sàn để nhận despoit】

 

During the event, new users (register after the event starts) whose net deposit volume≥10,000 KAT will get 100-10,000 KAT for each person. There are 200,000 KAT in total.

Trong suốt sự kiện, bất kỳ người dùng mới nào gửi >10.000 KAT vào sàn sẽ nhận được 100 - 10.000 KAT ngẫu nhiên. Tổng giải thưởng là 200.000 KAT

【Trading Volume Rank】

:
Trong suốt sự kiện, Bibox sẽ xếp hạng người dùng bởi khối lượng giao dịch, người thắng cuộc sẽ nhận được

Xếp hạng Giải thưởng
Số 1 1,000,000 KAT
5 giải may mắn 200,000 KAT mỗi giải

 

The use with the highest trading volume will win 1,000,000 KAT solely. The users that rank at 11, 22, 66, 77, 88 will win 200,000 respectively.

Người có khối lượng giao dịch lớn nhất sẽ thắng 1.000.000 KAT. Người xếp hạng thứ 11, 22, 66, 77, 88 sẽ thắng 200.000 KAT mỗi người

 

 
Tag:
Sàn Bibox list Kambria, mở cuộc thi giao dịch KAT
Chưa có đánh giá.